Högskolan i Gävle

Om arbetsplatsen 

Högskolan i Gävle är Sveriges populäraste högskola. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 370 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 17 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Sedan 2023 är Högskolan en del i Europauniversitet EU GREEN som arbetar för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU samt ökat utbyte för både studenter och anställda.

Högskolans vision är Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.

Vi erbjuder bland annat:

 • God arbetsmiljö: medarbetarundersökningen visar hög trivsel och arbetsglädje
 • Generöst friskvårdsbidrag, i topp bland Sveriges lärosäten
 • Flexibelt arbetssätt 

Till Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap söker vi nu en doktorand i miljövetenskap

Arbetsuppgifter

Doktorandens arbetsuppgifter består huvudsakligen av att forska om hur minnesprocesser (interferens, retention, kognitiv konflikt, arbetsminneskapacitet, etc.) bidrar till negativa och positiva sidoeffekter av miljövänligt beteende (som på engelska brukar kallas negative/positive behavioral spillover). Projektet genomförs tillsammans med ett forskarteam och datainsamlingarna i projektet sker i form av beteendevetenskapliga experiment, huvudsakligen i labb vid Högskolan i Gävle. Delar av forskningsprojektet kan också komma att ske vid andra lärosäten (Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet).


Arbetsuppgifterna omfattar

• att genomföra det vetenskapliga projektet,
• att skriva en doktorsavhandling (en sammanläggningsavhandling med 4-6 delarbeten),
• att genomföra kurser motsvarande minst 60 högskolepoäng,
• undervisning och genomförande av administrativt arbete,
• att regelbundet delta i akademiaktiviteter såsom seminarier och möten.

Utbildningen avslutas med en Filosofie doktorsexamen i ämnet Miljövetenskap motsvarande 240 högskolepoäng på forskarnivå. Examen utfärdas av Högskolan i Gävle.Kvalifikationer

Behörighet
För att bli antagen krävs grundläggande och särskild behörighet.
• Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper på annat sätt.
• Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om minst 90 hp i huvudområdet psykologi, varav minst 15 hp ska utgöras av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande förvärvade kunskaper som arbetsgivaren betraktar som likvärdiga.

Övriga kvalifikationer
Utöver grundläggande och särskild behörighet krävs även att den sökande har sådan förmåga i övrigt som behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Den sökande ska vara väl förtrogen med kvantitativ datainsamling, beteendevetenskapliga experiment och analysverktyg.

God förmåga att uttrycka sig på svenska såväl som på engelska både i tal och i skrift är ett krav.

Arbetsuppgifterna kräver en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra i team. Arbetsuppgifterna kräver också förmåga att samla in data i labbexperiment och att programmera experimentupplägg.

Som forskarstuderande ska du ha en vilja att söka ny kunskap och även kunna diskutera och förklara forskningen med personer som inte är verksamma inom det egna ämnet såväl nationellt som internationellt.

Urval

Urvalet av sökande till en studieplats sker på basis av den sammanvägda bedömningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Urvalsproceduren grundar sig på följande kriterier för bedömning av de sökande:

 • formell behörighet för att antas till forskarutbildning,
 • relevans och omfattning av utbildningsbakgrund,
 • ansökans kvalitet,
 • kvaliteten i den sökandes uppsatser, examensarbeten eller motsvarande
 • erfarenhet av forskningsrelaterat arbete, med avseende på både mängd och innehåll,
 • och/eller annan arbetslivserfarenhet av relevans för forskarutbildningen,
 • kompetens och inriktning i relation till den specifika studieplatsen,
 • förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning mot bakgrund av inlämnade handlingar,
 • intervju och eventuella arbetsprov/tester,
 • förmåga att bidra till den vetenskapliga miljö där forskarutbildningen ska äga rum,
 • omdöme från referenser.

Övrigt:

Anställningen är en doktorandanställning. Första anställningen är ett år och den kan därefter förnyas med högst två år i taget. Doktorandtidens totala varaktighet är heltid i fem år, med beaktande av 20 % av tiden för institutionstjänstgöring/undervisning. Själva forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier.

Arbetsprov kommer att tillämpas.

Fysisk närvaro på arbetsplatsen vid Högskolan i Gävle värderas högt.

 

Ansökan

Ansökan till utbildningsplats ska åtföljas av: 1) meritförteckning med dokument som styrker grundläggande och särskild behörighet; 2) personligt brev på max en sida som beskriver motiv för doktorandtjänsten; 3) en förteckning över referenser och kopior på relevanta arbeten (till exempel examensarbeten, eventuell vetenskaplig publikation) samt övriga handlingar som önskas åberopas.Kontakt

Patrik Sörqvist
Professor
073-658 72 03
patrik.sorqvist@hig.se

Karl Hillman
Bitr. avdelningschef
026-64 84 14
karl.hillman@hig.se

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2024 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100% eller enligt överenskommelse
Ort Gävle
Län Gävleborgs län
Land Sverige
Referensnummer HIG-STÖD 2024/128
Facklig företrädare
 • Maria Savela, SACO-S, 026-648500(vxl)
 • Kia Sundberg-Kimhag, Sveriges Lärare, 026-648500(vxl)
 • Annette Gustafsson, Fackförbundet ST, 026-648500(vxl)
Publicerat 2024-03-21
Sista ansökningsdag 2024-05-16

Tillbaka till lediga jobb