Högskolan i Gävle

Om arbetsplatsen 

Högskolan i Gävle är Sveriges populäraste högskola. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 370 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 17 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Sedan 2023 är Högskolan en del i Europauniversitet EU GREEN som arbetar för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU samt ökat utbyte för både studenter och anställda.

Högskolans vision är Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.

Vi erbjuder bland annat:

 • God arbetsmiljö: medarbetarundersökningen visar hög trivsel och arbetsglädje
 • Generöst friskvårdsbidrag, i topp bland Sveriges lärosäten
 • Flexibelt arbetssätt 

 

Arbetsuppgifter

Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap vid Högskolan i Gävle söker en doktorand för att bedriva vetenskaplig forskning om hållbar betong. Det övergripande målet med projektet är att förbättra konkurrensfördelarna med hållbar betong genom tekniska metoder och minskade koldioxidutsläpp och därmed bidra till ett mer grönt och hållbart samhälle.

Forskarutbildningsämne: Miljövetenskap

Projektbeskrivning

Projektet kommer att fokusera på konstruktion och miljöaspekter av hållbar betong. Forskningen kommer att utföras genom experimentella och analytiska studier. Doktoranden förväntas skriva en doktorsavhandling motsvarande 180 högskolepoäng och publicera artiklar av hög kvalitet i internationella tidskrifter. Doktorandens totala varaktighet är fem år, med beaktande av 20% av tiden för undervisning.

Doktorandpositionen omfattar:

 • att genomföra det vetenskapliga projektet,
 • att genomföra kurser motsvarande minst 60 poäng,
 • undervisning och genomförande av administrativt arbete,
 • att regelbundet delta i akademiaktiviteter såsom seminarier och möten.

Arbetsuppgifterna inkluderar viss undervisning i kurser på grund och avancerad nivå. Även vissa administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Anställningen är heltid upp till fem år och arbetsplatsen är Gävle.

Vi erbjuder

 • möjligheten att doktorera vid ett av Sveriges vackraste lärosäten,
 • en obligatorisk individuell studieplan för att stötta din individuella utveckling,
 • en arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt Högskolans avtal för doktorandlöner,
 • forskarutbildning vid ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.

 

Kvalifikationer

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen inom miljövetenskap (forskarutbildningsämnet) har den som avlagt en examen på avancerad nivå inom byggnadsteknik, konstruktion, arkitektur, väg-och vattenbyggnation, miljövetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren finner likvärdig. Behörighet har även den som har en annan examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng inom relevant område för forskarutbildningen.

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt, är ett krav.

För anställningen är det en merit om du har:

 • kompetens och erfarenhet av laboratoriearbete samt analytisk metod,
 • erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer.

För att lyckas med dina doktorandstudier på Högskolan i Gävle behöver du vara målinriktad i ditt arbete. Vidare är det en merit om du har förmågan att:

 • självständigt driva ditt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • kunna diskutera och förklara forskning för personer som inte är verksamma inom det egna ämnet

Information om antagning och anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget)

Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

 

Ansökan

Du ansöker via Högskolans rekryteringssystem Varbi. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska ha följande innehåll:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan).

Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.

 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

 

Kontakt

Alireza Bahrami
Projektledare
070-8436158
alabai@hig.se

Ulf Larsson
Avdelningschef
026-64 87 91
ulf@hig.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100% eller enligt överenskommelse
Ort Gävle
Län Gävleborgs län
Land Sverige
Referensnummer HIG-STÖD 2024/136
Facklig företrädare
 • Maria Savela, SACO-S, 026-648500(vxl)
 • Kia Sundberg-Kimhag, Sveriges Lärare, 026-648500(vxl)
 • Annette Gustafsson, Fackförbundet ST, 026-648500(vxl)
Publicerat 2024-04-02
Sista ansökningsdag 2024-08-10
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb