Högskolan i Gävle

Om arbetsplatsen 

Högskolan i Gävle är Sveriges populäraste högskola. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 370 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 17 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

Sedan 2023 är Högskolan en del i Europauniversitet EU GREEN som arbetar för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU samt ökat utbyte för både studenter och anställda.

Högskolans vision är Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.

Vi erbjuder bland annat:

 • God arbetsmiljö: medarbetarundersökningen visar hög trivsel och arbetsglädje
 • Generöst friskvårdsbidrag, i topp bland Sveriges lärosäten
 • Flexibelt arbetssätt 

Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap utbildar ingenjörsstudenter, lärarstudenter och basårsstudenter. Den största forskningsgruppen arbetar inom elektroteknik, automation och det strategiska forskningsområdet Intelligent industri. Vi söker nu två doktorander inom ämnet elektroteknik med inriktning Maskininlärning respektive Prediktivt underhåll.

Arbetsuppgifter med inriktning Maskininlärning

 Inom det strategiska forskningsområdet Intelligent industri bedrivs projekt för att skapa förutsättningar för en hållbar produktion. Mätning baserad på radarteknik kan i industriella processer öka effektiviteten och minska miljöpåverkan. I detta projekt används maskininlärning, systemidentifiering och fysikalisk modellering på sensordata från industriell produktionsutrustning, data från testsystem i laboratorier och/eller simuleringar.

Doktorandpositionen omfattar:

 • att genomföra det vetenskapliga projektet
 • att genomföra kurser motsvarande minst 75 hp
 • undervisning och genomförande av administrativt arbete
 • att regelbundet delta i akademiaktiviteter såsom seminarier och möten.

Du har din arbetsplats på Högskolan i Gävle där merparten av arbetstiden är campusförlagd. Denna tjänst omfattar utbildning på forskarnivå 80% och undervisning/administration 20%, vilket ger fem år maximal sammanlagd anställningstid.

Arbetsuppgifter med inriktning Prediktivt underhåll

 Att utföra underhåll i rätt tid, det vill säga när det finns ett verkligt underhållsbehov och när det inte stör produktionen, är viktigt. Stora mängder data från industriella styrsystem och system för order, produktionsplanering och underhåll kan med hjälp av maskininlärning, digitala tvillingar och neurala nätverk användas för att förutse och planera underhållsinsatser. En utmaning är att förbättra samarbetet mellan produktionsplanerings- och underhållsprocesserna så att maskinernas tillgänglighet synkroniseras med produktionsbehov.

Doktorandpositionen omfattar:

 • att genomföra det vetenskapliga projektet
 • att genomföra kurser motsvarande minst 75 hp
 • att regelbundet delta i akademiaktiviteter såsom seminarier och möten.

Denna tjänst är ett samarbete med universitetet i Angers, Frankrike, och kommer att genomföras på båda lärosätena och ge doktorsexamen från båda lärosätena. Anställningens inledande 18 månader sker i Gävle, därefter 18 månader i Angers och de avslutande 12 månaderna Gävle. På båda universiteten är merparten av arbetstiden är campusförlagd. Denna tjänst omfattar utbildning på forskarnivå på heltid med fyra år maximal sammanlagd anställningstid.

Kvalifikationer

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7. 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
• avlagt en examen på avancerad nivå eller annan inriktning som arbetsgivaren finner likvärdig
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att bli antagen till forskarutbildning inom ämnet elektroteknik krävs enligt gällande allmänna studieplan särskilt: magisterexamen inom elektroteknik eller motsvarande. Meriterande är forsknings- eller yrkeserfarenheter inom elektroteknik, särskilt maskininlärning.

För att lyckas med dina doktorandstudier bör du vara självgående och ha förmågan att driva ditt arbete framåt. Du har god förmåga att samarbeta med andra, har ett professionellt förhållningssätt och har förmågan att analysera och arbeta med komplexa frågor. Som forskarstuderande ska du ha en vilja att söka ny kunskap och även kunna förklara och diskutera forskningen med personer som inte är verksamma inom det egna ämnet, såväl nationellt som internationellt. Vidare har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Goda kunskaper i svenska är en merit.

Urvalet av sökande till en utbildningsplats sker på basis av den sammanvägda bedömningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Villkor

Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och eventuella andra handlingar, exempelvis examensbevis, som du önskar att åberopa.

Kontaktperson

 Mikael Cronhjort

Avdelningschef, Akademin för teknik och miljö

+4626-648402

mikael.cronhjort@hig.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde så snart som möjligt, efter överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Gävle
Län Gävleborgs län
Land Sverige
Referensnummer HIG-STÖD 2024/31
Facklig företrädare
 • Maria Savela, SACO-S, 026-648500(vxl)
 • Kia Sundberg-Kimhag, Sveriges Lärare, 026-648500(vxl)
 • Annette Gustafsson, Fackförbundet ST, 026-648500(vxl)
Publicerat 2024-02-02
Sista ansökningsdag 2024-03-03
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb